Kancelářská technika

Prodej, pronájem, servis kopírovacích strojů SHARP

Přístupový systém ke kopírce

 

Při použití mincovního přístupového systému je standardně kopírka blokována a není možné na ní provádět kopírování. Odblokování kopírky je možné dvěma způsoby.

 

 

1)   Vhozením mince do mincovníku

Pokud je celková vhozená částka rovna nebo je vyšší než nastavená cena za požadovanou kopii,  dojde k odblokování kopírky a uživateli je tak umožněno kopírování. Kopírování je možné provádět do té doby, dokud uživatel nevyčerpá za kopírování vhozenou částku.

Na grafickém displeji účtovací jednotky, uživatel může sledovat vhozenou částku.

 

2)   Zadáním přístupového kódu

K odblokování kopírky dojde při zadání přístupového kódu na dotykovém displeji účtovací jednotky, kde pak uživatel může provádět libovolné množství kopií. Pro přehled počtu provedených kopií se kopie zaznamenávají do počítadla kopií, které je rovněž možné zobrazit na displeji účtovací jednotky.

 

 

Základní vlastnosti účtovací jednotky

  • velký 3,2" barevný grafický dotykový displej
  • rozlišení účtování A4 / A3 kopie
  • rozlišení účtování oboustranné kopie
  • možnost nastavení ceny za kopii A4 / A3
  • možnost nastavení ceny oboustranné kopie
  • možnost přístupu bez použití mincovníku zadáním přístupového kódu
  • počítadla kopií
Základní vlastnosti mincovního přístroje
 
  • mincovník akceptuje mince 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč

 

 

 

Kontaktujte nás